Dịch vụ của chúng tôi

Xử lý khí thải

0.0 00 Ngày nay, khi đất nước ngày càng được công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì các khu công nghiệp, nhà máy cũng không ngừng được xây dựng. Việc áp...

Xử lý nước cấp

4.0 01 Nước là một nhu cầu thiết yếu cho mọi sinh vật. Không có nước cuộc sống trên trái đất không tồn tại. Nhu cầu dùng nước của con người là từ 100...

Xử lý nước thải sinh hoạt

1.0 02 Qua nhiều năm nghiên cứu tim tòi và phát triển, chúng tôi chỉ ra được ưu nhược điểm của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và bệnh viện. Hầu...

Xử lý nước thải công nghiệp

0.0 00 Xử lý nước thải công nghiệp bao gồm các cơ chế và quy trình sử dụng để xử lý nước thải được tạo ra từ các hoạt động công nghiệp hoặc thương...

Sản phẩm nổi bật

Previous Next

Tin tức

Previous Next